అక్రిడిటేషన్ లేదని అదైర్యపడకండీ – త్వరలో ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేయబోతున్నా : అధ్యక్షులు – ప్రింట్ & ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ( PEMRAINDIA )

అక్రిడిటేషన్ ఉంటేనే నిజమైన రిపోర్టర్ లేకపోతే నకిలీ రిపోర్టర్ అనికొందరుఅక్రిడిటేషన్ పోందినవారు,కోందరు రూపాయలుపొసి కొన్నవారు.అక్రమంగా ఇప్పించిన మధ్య దళారులు డబ్బులు పుచ్చుకుని అనధికారికంగా అక్రిడేషన్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వ అధికారుల్లారా.... తస్మాత్ జాగ్రత్త,ఓ జిల్లాలో మరొక జిల్లాలో అక్రిడిటేషన్ కమిటీ సభ్యులు మొదటి…

Continue Reading అక్రిడిటేషన్ లేదని అదైర్యపడకండీ – త్వరలో ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేయబోతున్నా : అధ్యక్షులు – ప్రింట్ & ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ( PEMRAINDIA )