వంగపండు మరణం పట్ల ప్రింట్ & ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జాతీయ అధ్యక్షులు సుధాకర్ సంతాపం

ప్రజా గాయకుడు వంగపండు ప్రసాదరావు మృతి పట్ల ప్రింట్ & ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా రిపోర్టర్స్ అసోసియేషన్ - ఇండియా జాతీయ అధ్యక్షులు వి.సుధాకర్  సంతాపం తెలిపారు . 'ప్రఖ్యాత జానపద వాగ్గేయకారుడు, గాయకుడు శ్రీ వంగపండు ప్రసాదరావు మృతి పట్ల వి.సుధాకర్ …

Continue Reading వంగపండు మరణం పట్ల ప్రింట్ & ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జాతీయ అధ్యక్షులు సుధాకర్ సంతాపం